Fremtidsreisen

Undervisningsopplegg om klimautfordringene med bruk av fremtidstenkning som verktøy.
For 9.-10. klasser og videregående skole.

Les mer om Fremtidsreisen
Slik gjennomfører du Fremtidsreisen

Innlogging


Velkommen til Fremtidsreisen

På en skala fra 1-10, hvor bekymret er du for fremtiden?

Ikke bekymret Svært bekymret

Svaret ditt er avgitt - vent til alle har svart.

På en skala fra 1-10, hvor mye tror du at vanlige folk kan påvirke hvordan fremtiden blir?

Påvirke ingenting Påvirke mye

Svaret ditt er avgitt - vent til alle har svart.

Følg med på storskjermen

Følg med på storskjermen

Lytt eller følg med på storskjermen

Hva skjer med klimaet?

Følg med på storskjermen

Diskusjon

Hvor gammel er du i 2040?

Svaret ditt er avgitt - vent til alle har svart.

Året 2040

Følg med på storskjermen

Fremtidsreisen

Fremtidsreisen

Hvordan tror du det er å leve i 2040,
hvis vi ikke klarer å nå klimamålene?

Hva tror du at du er opptatt av i 2040,
hvis vi ikke klarer å nå klimamålene?

Skriv 3 - 5 ord

Svaret ditt er avgitt - vent til alle har svart.

Følg med på storskjermen

1/6

Hvor sannsynlig tror du det er at følgende vil skje i 2040:

Oljeboring i Lofoten

 


2/6

Hvor sannsynlig tror du det er at følgende vil skje i 2040:

Ikke snø om vinteren der jeg bor

 


3/6

Hvor sannsynlig tror du det er at følgende vil skje i 2040:

Skogbranner er vanlig der du bor

 


4/6

Hvor sannsynlig tror du det er at følgende vil skje i 2040:

Må ha på pustemaske for å gå ut

 


5/6

Hvor sannsynlig tror du det er at følgende vil skje i 2040:

Det er vanlig å reise med fly

 


6/6

Hvor sannsynlig tror du det er at følgende vil skje i 2040:

At det finnes roboter som jobber for oss

 


Svaret ditt er avgitt - vent til alle har svart.

Følg med på storskjermen

Hvor enig er du?

Jeg tenker mye på økonomi

 


Hvor enig er du?

Jeg tenker mye på utdannelse

 


Hvor enig er du?

Jeg tenker mye på krig

 


Hvor enig er du?

Jeg tenker mye på miljø og klima

 


Hvor enig er du?

Jeg tenker mye på kjærlighet

 


Hvor enig er du?

Jeg tenker mye på helse

 


Svaret ditt er avgitt - vent til alle har svart.

Følg med på storskjermen

Følg med på storskjermen

Følg med på storskjermen

Lytt eller følg med på storskjermen

Diskusjon og oppgaver

Hva tror du at du er opptatt av i 2040 hvis vi klarer å nå klimamålene?

Skriv 3 - 5 ord

Svaret ditt er avgitt - vent til alle har svart.

Følg med på storskjermen

Hvor viktig tror du denne næringen er i 2040, i et lavutslippssamfunn?

Bank og finans

 


Hvor viktig tror du denne næringen er i 2040, i et lavutslippssamfunn?

Olje og gass

 


Hvor viktig tror du denne næringen er i 2040, i et lavutslippssamfunn?

Fornybar energi

 


Hvor viktig tror du denne næringen er i 2040, i et lavutslippssamfunn?

Skole, utdanning og forskning

 


Hvor viktig tror du denne næringen er i 2040, i et lavutslippssamfunn?

Serviceyrker

 


Hvor viktig tror du denne næringen er i 2040, i et lavutslippssamfunn?

Helsesektoren

 


Hvor viktig tror du denne næringen er i 2040, i et lavutslippssamfunn?

Kunst og kultur

 


Hvor viktig tror du denne næringen er i 2040, i et lavutslippssamfunn?

Varehandel

 


Hvor viktig tror du denne næringen er i 2040, i et lavutslippssamfunn?

Jordbruk

 


Hvor viktig tror du denne næringen er i 2040, i et lavutslippssamfunn?

Havbruk

 


Svaret ditt er avgitt - vent til alle har svart.

Følg med på storskjermen

Ut ifra det du vet i dag: hvor viktig er dette for deg i løpet av livet?

Å ta en utdannelse

 


Ut ifra det du vet i dag: hvor viktig er dette for deg i løpet av livet?

Å reise mye

 


Ut ifra det du vet i dag: hvor viktig er dette for deg i løpet av livet?

Å få barn

 


Ut ifra det du vet i dag: hvor viktig er dette for deg i løpet av livet?

Å tjene bra

 


Ut ifra det du vet i dag: hvor viktig er dette for deg i løpet av livet?

Å eie egen bolig

 


Ut ifra det du vet i dag: hvor viktig er dette for deg i løpet av livet?

Å være trygg

 


Ut ifra det du vet i dag: hvor viktig er dette for deg i løpet av livet?

Å bidra til å gjøre verden bedre

 


Ut ifra det du vet i dag: hvor viktig er dette for deg i løpet av livet?

Å drive med noe meningsfylt

 


Svaret ditt er avgitt - vent til alle har svart.

Følg med på storskjermen

Hvilke klimatiltak gjør du i dag?


Svaret ditt er avgitt - vent til alle har svart.

Følg med på storskjermen

Hvilke klimatiltak vil du gjøre i fremtiden?


Svaret ditt er avgitt - vent til alle har svart.

Følg med på storskjermen

Følg med på storskjermen

Lykke til!